20%تخفیف کتاب عمومی بزرگسال   کدتخفیف: eyd20
20%تخفیف کتاب کودک و نوجوان   کد تخفیف: kyd20
40% تخفیف کتاب های آموزش زبان   کد تخفیف: zyd20
20% تخفیف برای انواع بازی  کد تخفیف: byd20
20%تخفیف حرید انواع لوازم‌التحریر   کد تخفیف: tyd20